27 november, 2016

4 a

Läxor

 

Vecka 12

SV:

Vi arbetar med ett romanprojekt som heter Monstret. Ett kapitel skrivs färdigt varje vecka.

MA:

I matematik har vi börjat i vår nya bok med kapitel 1 som handlar om bråk. I det kapitlet börjar vi med att repeteratal i bråkform och att lika stora bråk kan skrivas på olika sätt. Vi har också under lektionerna laborerat med magnetiska cirkelformade bråkplattor på tavlan. Nästa vecka fortsätter vi med tal i blandad form och att addera bråk.

Matematikprov fredag den 24/3

VIKTIGT: FORTSÄTT NÖTA PÅ MULTIPLIKATIONSTABELLERNA!

För mer information om vad vi gör på lektionerna, se: liselottesblogg.matteusskolan.com

EN:

För mer information om vad vi gör på lektionerna se: Emmasblogg

NO: 

Vi arbetar med lektioner som ger oss poäng i batterijakten!

Vi har tittat närmare på Galvani, Franklin och Volta, diskuterat deras uppfinningar och arbetat i grupp samt gjort en gruppbild där varje person finns beskriven på en tidsaxel och lite kort om personens uppfinning.

 

 

För mer information om vad vi gör på lektionerna se: liselottesblogg.matteusskolan.com

SO:

Geografi - Kartkunskap om Sverige. Vi lär oss att hitta och tolka information från kartboken. Eleverna arbetar med olika kartuppgifter och lär sig även namnen på alla Sveriges landskap.

IDH:

BL:

MU:

SL:

DR: